OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn.„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019"

Będzin, dnia 7 maja 2018 roku

 

WPSiDG.8030.11.2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2237) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż  na konkurs z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019" w 2018 roku wpłynęła jedna oferta – ANTON Aparaty Słuchowe S.C. Teresa Janus, Agnieszka Maltazar, Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a, która spełniła wymagane kryteria i warunki ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.494.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę.

 

Realizatorem zadania „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019 " w 2018 roku będzie ANTON Aparaty Słuchowe S.C. Teresa Janus, Agnieszka Maltazar, Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a, który na realizację zadania otrzyma kwotę w wysokości 6 600 złotych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn.„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.05.2018
Data publikacji:08.05.2018 08:58