INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WPFZ.271.16.2018

Będzin, dnia 8 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Zespołu Parków Krajobrazowych w Smoleniu w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

USŁUGI PRZEWOZOWE Sebastian Wiśniewski

ul. Jana III Sobieskiego 223A/III/8, 42-580 Wojkowice

600,00 zł

2

P.H.U. „GPS-TRANS” Gzyl Piotr,

ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

486,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

P.H.U. „GPS-TRANS” Gzyl Piotr, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:08.05.2018
Data publikacji:08.05.2018 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż