Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina

Będzin, 8.05.2018 r.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie

z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina

 

 

Na podstawie Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.243.2018 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina

 

Formą konsultacji jest zamieszczenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina w BIP i na stronie internetowej miasta Będzina w terminie do 22.05.2018 r. Komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

Ewentualne uwagi i propozycje należy składać na załączonym formularzu konsultacji w kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie lub mailem na adres kultura@um.bedzin.pl.

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina

  2. Zarządzenie Nr 0050.243.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina.

  3. Karta opinii.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:08.05.2018
Data publikacji:09.05.2018 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż