Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II

Będzin, dnia 09.05.2018 r.


 


 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II.


 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał zarządzenie Nr 0050.245.2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II.

Konsultacje zarządzono w terminie 14 dni od daty zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina. Komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Rozwoju Miasta.

Ewentualne uwagi i propozycje należy składać na załączonym formularzu konsultacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii lub drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
 

lub e-mailem: inwestycje@um.bedzin.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:08.05.2018
Data publikacji:09.05.2018 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż