INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2

WPFZ.271.6.2018                                                                                            Będzin, 8 maja 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2

                                       

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

10.04.2018 r.

6 851,20 zł

(Wykonawca wycofał się z podpisania umowy)

2.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

11.04.2018 r.

8 875,70 zł

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

11.04.2018 r.

9 579,90 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Tesora Grażyna Tomaszek – ul. Elizy Orzeszkowej 38 , 43-300 Bielsko-Biała.

 

Uzasadnienie wyboru: W związku z wycofaniem się z podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w dniu 16 kwietnia 2018 r., zgodnie z zapisami zapytania ofertowego WPFZ.271.6.2018 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (najniższa cena) spośród pozostałych ofert.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:08.05.2018
Data publikacji:09.05.2018 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż