WPFZ.271.13.2018                                                                                            Będzin, 9 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

26.04.2018 r.

9 096,00 zł

2.

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

27.04.2018 r.

7 370,00 zł

3.

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

30.04.2018 r.

5 756,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

PPHU CHEC – ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.05.2018 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:09.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.05.2018 00:03