WPFZ.271.14.2018                                                                                            Będzin, 9 maja 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                     

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

07.05.2018 r.

12 054,00 zł

2.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Bażyńskich 33c/20

87-100 Toruń

07.05.2018 r.

17 925,66 zł

(po poprawie omyłki rachunkowej)

3.

CEZAS-GLOB Spółka z o.o.

ul. Żelazna 2

10-419 Olsztyn

08.05.2018 r.

12 504,00 zł

4.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

08.05.2018 r.

16 416,81 zł

(po poprawie omyłki rachunkowej)

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński – ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

V. INNE

Zamawiający dokonał poprawy omyłek rachunkowych w formularzach ofertowych złożonych przez Wykonawców: VICTOR Paweł Dulny – ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, z ceny brutto razem 17 925,71 zł na 17 925,66 zł oraz Tesora Grażyna Tomaszek – ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała, z ceny brutto razem 16 416,01 zł na 16 416,81 zł.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.05.2018 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.06.2018 12:42