Będzin, 9 maja 2018 r.

WPFZ.271.15.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 5 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

07.05.2018 r.

15 618,00 zł

2.

CEZAS-GLOB Spółka z o.o.

ul. Żelazna 2

10-419 Olsztyn

08.05.2018 r.

14 880,00 zł

3.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

08.05.2018 r.

26 316,90 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

CEZAS-GLOB Spółka z o.o. – ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 5 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.05.2018 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:09.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.05.2018 00:03