WPFZ.271.17.2018

Będzin, dnia 14 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

P.W. RELAX Roman Herdzik

ul. Sobieskiego 611, 42-580 Wojkowice

486,00 zł

2

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak

ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

432,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak, ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.05.2018 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:14.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.05.2018 00:00