LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 października 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  Uchwała Nr LXI/672/2006  /§3 ust. 3, §5 ust. 3, §6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 3 i ust. 5, §14 ust.9 i ust. 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/672/2006 unieważnione przez Wojewodę Śląskiego/
 • ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr LXI/673/2006 /§3 Uchwały Nr LXI/673/2006 unieważniony przez Wojewodę Śląskiego/
 • ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr LXI/674/2006
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Będzina na planie miast: Będzin, Czeladź, Wojkowice
  Uchwała Nr LXI/675/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi
  Uchwała Nr LXI/676/2006
 • rozszerzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015" przyjętego uchwałą Nr XXVIII/322/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2004 roku
  Uchwała Nr LXI/677/2006
 • wprowadzenie zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. - w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Uchwała Nr LXI/678/2006
 • zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Uchwała Nr LXI/679/2006 /uchwała nieważna/
 • zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LXI/680/2006 /uchwała nieważna/
 • zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań gminy
  Uchwała Nr LXI/681/2006 /uchwała nieważna/
 • zmiany zapisu w uchwale nr LIX/652/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskiej pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ul. Konopnickiej"
  Uchwała Nr LXI/682/2006
 • zmiany uchwały nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/683/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/684/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektów w ramach Programu Unii Europejskiej "SOCRATES - COMENIUS"
  Uchwała Nr LXI/685/2006
 • przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/686/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/687/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie złożonej przez Panią Małgorzatę Olesiak
  Uchwała Nr LXI/688/2006
 • finansowania z budżetu miasta modernizacji budynku "Domu Turysty" w ramach II etapu budowy Centrum Sportowo - Turystycznego
  Uchwała Nr LXI/689/2006 /uchwała nieważna/
 • ustanowienia stypendium dla zawodników reprezentujących Będzin, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym oraz określenia warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
  Uchwała Nr LXI/690/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/691/2006
 • wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/692/2006
 • wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/693/2006, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, Dane o nieruchomości
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/694/2006, Deklaracja na podatek od środkó transportowych
 • ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku leśnego i podatku rolnego obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/695/2006, Deklaracja na podatek leśny, Informacja w sprawie podatku leśnego, Dane o nieruchomościach leśnych, Deklaracja na podatek rolny, Informacja w sprawie podatku rolnego, Dane o nieruchomościach rolnych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2006 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.02.2007 14:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.02.2007 14:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.02.2007 11:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.11.2006 08:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.11.2006 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.11.2006 10:13 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek rolny - Zr-1 A"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek rolny - Ir-1"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek rolny - Dr-1"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - Zn-1"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - IN-1"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - Dn-11"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek leśny -ZL-A"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek leśny - II-1"
(Aleksandra Bartosz)
10.11.2006 10:27 Dodano załącznik "Podatek leśny - DI-1"
(Aleksandra Bartosz)
08.11.2006 13:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.11.2006 13:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała Nr LXI/690/2006 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 23 października 2006 r." na "Uchwała Nr
LXI/690/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23
października 2006 r."

(Aleksandra Bartosz)
08.11.2006 13:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr LXI/690/2006 Rady Miejskiej
w Będzinie z dnia 23 października 2006 r."

(Aleksandra Bartosz)
08.11.2006 13:31 Usunięto załącznik "Uchwała Nr LXI/690/2006 Rady
Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/695/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/695/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/694/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/694/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/693/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/693/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/692/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/692/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/691/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/691/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/690/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/690/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/689/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/689/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/688/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/688/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/686/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/686/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/687/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/687/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/685/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/685/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/684/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/684/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/683/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/683/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/682/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/682/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/681/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/681/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/680/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/680/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/679/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/679/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/678/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/678/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/677/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/677/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/676/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/676/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/675/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/675/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/674/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/674/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/673/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr LX/672/2006
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 r.
" na "Uchwała Nr LXI/672/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z
dnia 23 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 10:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.10.2006 09:56 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)