WPFZ.271.21.2018

Będzin, dnia 15 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki

ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

810,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki, ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.05.2018 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:15.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.05.2018 00:01