INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

WPFZ.271.23.2018

Będzin, dnia 15 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak

ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

410,40 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak, ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:15.05.2018
Data publikacji:15.05.2018 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż