ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Będzina poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratujący życie poszkodowanym

BZK.271.1.2018                                                                                Będzin, dnia  16.05.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą: ul. 11 Listopada 20,  42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP: 625 24 30 128

 

Adres do korespondencji:

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel. 32 267 92 38

przetargi@um.bedzin.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego

 tel. 32 267 92 49

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Będzina poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratujący życie poszkodowanym.

35112000-2 Sprzęt ratunkowy i awaryjny

 

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 22.05.2018r.

  • Do Wykonawców 1

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Będzina poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratujący życie poszkodowanym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.05.2018
Data publikacji:16.05.2018 14:32