INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

WPFZ.271.24.2018                                                                                          Będzin, 16 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

10.05.2018 r.

20 644,00 zł

2.

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

14.05.2018 r.

14 565,00 zł

3.

Firma Handlowa AKS

Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

15.05.2018 r.

15 399,08 zł

4.

BLUEPRINT Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 130E/2

31-340 Kraków

15.05.2018 r.

14 757,00 zł

5.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

15.05.2018 r.

16 854,00 zł

6.

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

16.05.2018 r.

godz. 8:15

16 857,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia ofertę Wykonawcy: CHEC-SPORT Anna Chęć – ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska.

Wykonawca złożył formularz ofertowy bez podpisu. Oferta jest oświadczeniem woli i powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr WPFZ.271.24.2018 oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności, a zgodnie  z przepisem Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:16.05.2018
Data publikacji:17.05.2018 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż