Będzin, dnia 16 maja 2018 roku

BRM.0002.LI.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 maja 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 LI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX i L sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Dzień Samorządu Terytorialnego.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina,

  2/ zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina,

  3/ zmiany uchwały Nr XLIV/392/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie,

  4/ zmiany uchwały Nr XLIV/393/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie,

  5/ odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Będzina,

  6/ wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II,

  7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  8/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
LI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.05.2018 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:
16.05.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2022 10:26