INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

WPFZ.271.25.2018

Będzin, dnia 21 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

SigmaTourist Dariusz Kucharski

ul. Jabłoniowa 45, 42-500 Będzin

700,00 zł

2

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska

ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

637,20 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30,
41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia ofertę Wykonawcy: SigmaTourist Dariusz Kucharski,
ul. Jabłoniowa 45, 42-500 Będzin.

 

Wykonawca nie złożył formularza na druku lub według druku, który został określony w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, a który stanowi zawartość oferty, jak również potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz akceptację bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.05.2018
Data publikacji:21.05.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż