Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.05.2018 r.

w sprawie:

  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
    Zarządzenie Nr 0050.256.2018pdf
    Zarządzenie Nr 0050.256.2018tekst
  • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
    Zarządzenie Nr 0050.257.2018pdf
    Zarządzenie Nr 0050.257.2018tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.05.2018.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:23.05.2018 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.05.2018 10:53