Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2006 r.

w sprawie:

 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku e śmiercią najemcy lokalu Jacka Radkowskiego
  Zarządzenie Nr 0151/475/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/476/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego i drugiego przetargu na najem lokali mieszkalnych, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej czynszu najmu
  Zarządzenie Nr 0151/477/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego i piątego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/478/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia formy wadium oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/479/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu oraz ogłoszenia ich wykazu
  Zarządzenie Nr 0151/480/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/481/2006
 • powołania Miejskiego Zespołu ds. organizacji i współdziałania przedsiębiorstw i służb komunalnych oraz instytucji i jednostek gospodarczych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz należytego utrzymania dróg, w okresie zimy 2006/2007 na terenie gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/482/2006
 • zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2006 w ramach dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/483/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w dziel 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/484/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/485/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/486/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/487/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/488/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/489/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/490/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/491/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/492/2006
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną - ulica Jedności
  Zarządzenie Nr 0151/493/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/494/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 0151/495/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniach wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/496/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. 35-Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z drogami dojazdowymi,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/497/2006
 • ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Będzin, oznaczoną numerem geodezyjnym 11/9 karta mapy 36 obręb Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/498/2006

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:31.10.2006 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:09.11.2006 10:01