Ogłoszenie wyników konsultacji

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do ww. projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.05.2018 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:28.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.06.2018 00:02