BZK.271.1.2018                                                                                Będzin, dnia  28.05.2018 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą: ul. 11 Listopada 20,  42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP: 625 24 30 128

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Będzina poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratujący życie poszkodowanym.

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

 

LP.

WYKONAWCA

CENA

1.

HORPOL Sp z o.o.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23

05-500 Piaseczno

108 500,00 zł

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY,  KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

HORPOL Sp z o.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

Najkorzystniejsza oferta.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Będzina poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratujący życie poszkodowanym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.05.2018 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:28.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.06.2018 00:03