WPFZ.271.29.2018                                                                                    Będzin, 29 maja 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

23.05.2018 r.

9 565,00 zł

2.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

28.05.2018 r.

godz. 8:01

11 555,85 zł

3.

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

28.05.2018 r.

godz. 8:10

9 040,00 zł

4.

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

28.05.2018 r.

godz. 8:26

13 865,00 zł

5.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

28.05.2018 r.

godz. 8:49

13 335,00 zł

6.

GREGORJAN Paulina Kilian

ul. Fabryczna 11

05-500 Łoziska

28.05.2018 r.

godz. 9:41

10 655,49 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

V. INNE

Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia ofertę Wykonawcy: GREGORJAN Paulina Kilian – ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska. Wykonawca złożył formularz ofertowy po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr WPFZ.271.29.2018.

    

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.05.2018 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.06.2018 00:00