WPFZ.271.33.2018

Będzin, dnia 30 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska

ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

637,20 zł

2

Przewóz Osób Bogdan Kotwica,

ul. Botaniczna 2, 43-143 Lędziny

599,00 zł

3

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak

ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

626,40 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak, ul. Wróblewskiego 29, 42-506 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE:

 

Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia ofertę Wykonawcy: Przewóz Osób Bogdan Kotwica, ul. Botaniczna 2, 43-143 Lędziny.

 

Wykonawca złożył formularz ofertowy bez podpisu. Oferta jest oświadczeniem woli i powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr WPFZ.271.33.2018 oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności, a zgodnie z przepisem Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.05.2018 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:30.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.06.2018 00:00