WPFZ.271.31.2018                                                                                    Będzin, 4 czerwca 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

28.05.2018 r.

6 473,00 zł

2.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

29.05.2018 r.

5 936,00 zł

3.

PROMYK S.C.

Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna

ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

29.05.2018 r.

8 172,14 zł

4.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

30.05.2018 r.

godz. 8:11

6 777,30 zł

5.

KLADREW Urszula Muża Klamann

ul. 3 Maja 17/6

83-300 Kartuzy

30.05.2018 r.

godz. 8:24

5 648,16 zł

6.

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

30.05.2018 r.

godz. 8:30

7 965,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

KLADREW Urszula Muża Klamann – ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

Zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę: CHEC-SPORT Anna Chęć – ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska, z ceny brutto razem 5 937,00 zł na 5 936,00 zł.

                                 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.06.2018 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:04.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.06.2018 00:02