Będzin, dnia 06.06.2018r.

WRM-RI.7013.23.2018

INFORMACJA

 

Zamawiający: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”.

Zamawiający zawiadamia, iż cena ofertowa jaka została zaproponowana narealizację  w/w zadania przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji, w związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:06.06.2018 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.06.2018 00:01