Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2018 rok

XLV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie:

 

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXIX/227/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2017 roku
  Uchwała Nr XLV/394/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/394/2018tekst, załacznik
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2018 roku
  Uchwała Nr XLV/395/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/395/2018tekst, załacznik

 • przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022
  Uchwała Nr XLV/396/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/396/2018tekst

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Będzin przez Gminę Sosnowiec wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części obszaru Gminy Sosnowiec w rejonie ulic: Bajana, Banacha, Komuny Paryskiej, Kantora-Mirskiego, Józefowskiej, Projektowej, Sokolskiej, Długosza, Kwiatowej, Jagiełły, Żwirki i Wigury, Plater, Braci Mieroszewskich, Kowalskiego, Stańczyka, Popiełuszki, Sikorskiego, Kamiennej, Szpitalnej, Zuzanny, Rauka, Krasińskiego, Domańskiego, Jarosza, Wieczorka, Piotrkowskiej, Północnej, Infelda i Lelewela
  Uchwała Nr XLV/397/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/397/2018tekst

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Uchwała Nr XLV/398/2018pdf

 • zmiany uchwały Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XLV/399/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/399/2018tekst

 • zmiany uchwały Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XLV/400/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/400/2018tekst

 • zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok
  Uchwała Nr XLV/401/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/401/2018tekst

 • zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028
  Uchwała Nr XLV/402/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/402/2018tekst, załącznik 1, załącznik 2

 • zgody na zawarcie – w drodze bezprzetargowej – umowy użytkowania na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej , położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 11
  Uchwała Nr XLV/403/2018pdf
  Uchwała Nr XLV/403/2018tekst

 

XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie:

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie:

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie:

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie:

 

L Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie:

 

LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie:

 

LII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie:

w sprawie

LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie:

 

LV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary
  Uchwała Nr LV/474/2018pdf
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowe], Niepodległości, Pokoju, Parkowej
  oraz granicą z Gminą Psary
  Uchwała Nr LV/475/2018pdf
 • przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (WPI) w mieście Będzin na lata 2018 — 2021
  Uchwała Nr LV/476/2018pdf
 • zmiany uchwaly XLVII/4700014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 20l4 r. w sprawie
  zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadali z zakresu ochrony
  środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr LV/477/2018pdf
 • przystąpienia miasta Będzina do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
  Uchwała Nr LV/478/2018pdf
 • zmian budżetu miasta Będzian na 2018 rok
  Uchwała Nr LV/479/2018pdf
  Uchwała Nr LV/479/2018tekst
 • zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028
  Uchwała Nr LV/480/2018pdf
  Uchwała Nr LV/480/2018tekst załącznik 1, załącznik 2

LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 października 2018 roku

w sprawie:

LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie:

I Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie:

II Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie:

III Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie:

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2018 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż