Ogłoszenie wyników konsultacji

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwał w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do ww. projektów uchwał, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię o projektach uchwał.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwał w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.06.2018 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:14.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:29.06.2018 00:00