PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o pow. 2718 m2, oznaczona numerem geod. działki 6766/5 karta mapy 18 obręb Grodziec.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00028917/6

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości utracił ważność z dniem 01.01.2004 r. i na tym obszarze Gmina Będzin nie ma planu.

Cena wywoławcza wynosi: 485.000,00 zł zw z VAT


 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 45.000 PLN.


 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 05 września 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową.

    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.06.2018 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:08.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.09.2018 00:00