Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie

 

 

Siedziba

 42-500 Będzin
ul. Turniejowa 5
Regon 271067994

tel./fax

strona internetowa

 

e-mail

+48 32 778 33 60 do 62

www.pm2bedzin.edupage.org

pm2@przedszkolebedzin.com.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM2Będzin/SkrytkaESP

 Dyrektor

Marta Mysłowska

 

wicedyrektor

Joanna Ziętek

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BĘDZINIE

 

Godziny otwarcia: 6.00 - 17.00

Liczba oddziałów: 7,
Liczba dzieci: 158,
Liczba nauczycieli: 16,

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie zapewnia wychowankom opiekę oraz dba o ich wszechstronny rozwój poprzez prowadzenie szerokiej działalności  wychowawczo-dydaktycznej.


 

MISJA PRZEDSZKOLA

„Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa.

Lubimy dzieci, takimi jakie one są.

Gdy nas potrzebują jesteśmy przy nich,

gdy chcą być samodzielne

pozwalamy im na to.

Wierzymy, że każde z nich jest zdolne.”

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Umożliwiamy wszechstronny rozwój dziecka.

Dbamy o bezpieczeństwo, uczymy przyjaznych zachowań.

Przygotowujemy do życia w grupie społecznej.

Uczymy samodzielności, przygotowujemy do rozpoczęcia nauki  w szkole.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele realizują programy własne, innowacje oraz projekty:

 • "SŁONECZNE SPOTKANIA Z  KAWALERAMI ORDERU UŚMIECHU” – program własny.

 • "MUZYKA  JAKO  INSPIRACJA  AKTYWNOŚCI  RUCHOWEJ  DZIECI" - program własny.

 • "ENGLISH WORLD" - program własny.

 • "PĘDZEL, MELODIA, SŁOWO i GEST I JUŻ PRZEDSZKOLAK ARTYSTĄ JEST" - program własny.

 • „ROZWÓJ MYŚLENIA I EDUKACJA DZIECKA MŁODSZEGO Z   WYKORZYSTANIEM ZESTAWU  EDKACYJNEGO "TUPUTAN"

 • ,, JOGA  W PRZEDSZKOLU " – innowacja pedagogiczna.

 • "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU DLA  DZIECI 3-4 LETNICH" - program własny.

 • " W ZDROWYM CIELE WESOŁY DUCH" – program promocji i profilaktyki zdrowia.

 • "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK" – ogólnopolski projekt edukacyjny.

 • "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" – ogólnopolski projekt.

 • "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" – projekt edukacyjny.

 • "SPOTKANIA Z  CIEKAWYMI LUDŹMI" – projekt edukacyjny.

 • „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” – program edukacyjny.
   
  Przedszkole organizuje:

 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia adaptacyjne,

 • rodzinne spotkania, festyny rodzinne,

 • Pasowanie na przedszkolaka,

 • występy teatrów objazdowych,

 • wyjścia do teatru i kina,

 • wycieczki w ciekawe miejsca naszego regionu,

 • kiermasze świąteczne,

 • uroczystości związane ze świętami rodzinnymi, narodowymi i miejskimi,

 • zajęcia otwarte dla rodziców,

 • konkursy przedszkolne i między przedszkolne

Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,

 • Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną

 • Powiatowym Urzędem Pracy,

 • będzińskimi przedszkolami,

 • Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

 • Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

 • Filharmonią Śląską w Katowicach

Uczestniczymy w akcjach charytatywnych:

 • „Pełna miska dla schroniska”

 • „MotoMikołaje”

 • „Góra Grosza” 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 2 w Będzinie - informacja podstawowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.05.2019 08:28