OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

Wójt Gminy Psary

woj. śląskie

Psary, dnia 18.06.2018r.

Nr RPPII.6220.18.2012

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam,

 

że w dniu 18.06.2018 r. w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujacy tereny inwestycyjne z drogą krajowa Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wydano decyzję numer RPPIX.6220.18.2012 w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska
do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajowa Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

Spółka DL Project Management S.A. przedłożyła analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Obowiązek sporządzenia przedmiotowej analizy został nałożony na inwestora decyzją Wójta Gminy Psary nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 19.02.2014 roku w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmienioną decyzją Wójta Gminy Psary nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 18.08.2014 r.

W związku z powyższym na podstawie Wójt Gminy Psary wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86
w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i jednocześnie wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyłączenie Wójta Gminy Psary oraz o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Postanowieniem nr SKO.OSW/41.9/255/2018/7770/KS z dnia 30.05.2018 r. wskazało, iż organem właściwym jest Starosta Powiatu Będzińskiego.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone będzie przez Starostę Powiatu Będzińskiego.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:

  • Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
    Nr SKO.OSW/41.9/255/2018/7770/KS z dnia 30 maja 2018 r.

  • Decyzją Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.18.2018 z dnia 18.06.2018 r.

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Psary z/s w Psarach ul. Malinowicka 4, pok. nr 213 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 20.06.2018R.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary;

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl;

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.bedzin.pl

- w miejscu planowanej inwestycji.

Z upoważnienia Wójta

(-) Marta Szymiec

Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Marta Szyniec
Data na dokumencie:18.06.2018
Data publikacji:20.06.2018 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż