ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”

Będzin, dnia 18.06.2018 r.

WRM-RSiIM.271.3.2018
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

 

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”.

Główny Kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV: 71356400-2

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina, które zostały przyjęte przez Radę Miejską w dniu 27 września 2001 r. uchwałą Nr XLI/544/2001 Rady Miejskiej i zaktualizowane uchwałą Nr XLVI/446/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie aktualizacji założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Będzina.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.06.2018
Data publikacji:20.06.2018 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż