Będzin, dnia 21.06.2018r.

WRM-RI.7013.26.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, zlokalizowanego przy ul. Małachowskiego 43, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.06.2018 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:21.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.07.2018 00:00