Będzin, 22.06.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników konsultacji

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nadawania tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina”.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do projektu uchwały, natomiast sugestie Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uznano za adekwatne, w związku z czym zostały uwzględnione w tytule i treści uchwały.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nadawania tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.06.2018 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:22.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2018 00:00