Będzin, dnia 22 czerwca 2018 roku

BRM.0002.LIII.2018

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan

 

 

Serdecznie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  2. wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o.,

  3. zasad nadawania tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina”,

  4. zmiany uchwały XLVIII/424/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Będzina,

  5. zmiany uchwały nr L/436/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  6. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Będzina,

  7. zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  8. zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: LIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.06.2018 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:22.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.06.2018 00:06