Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.296.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.296.2018tekst
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.297.2018pdf
 • powołania Komisji Konkursowej ds. Zaopiniowania ofert w konkursie z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta"
  Zarządzenie Nr 0050.298.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.298.2018tekst, załącznik
 • użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Stanisława Skalskiego 8 reprezentowanej przez Zarządzanie Nieruchomościami "MANHATTAN" sp. z o.o. terenu stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 5/3 na karcie mapy 32 obręb Będzin z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości wokół budynku nr 8 przy ulicy Stanisława Skalskiego
  Zarządzenie Nr 0050.299.2018pdf
 •  użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Stanisława Skalskiego 2 reprezentowanej przez Zarządzanie Nieruchomościami Bogusława michalik terenu stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24 na karcie mapy 32 obręb Będzin w celu prawidłowego korzystania z budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Stanisława Skalskiego
  Zarządzenie Nr 0050.300.2018pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.06.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.06.2018 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.07.2018 12:32