WPSiDG.8122.1.2018

 

KONKURS OTWARTY

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1,art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 450) i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/353/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2018 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

 

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.

Pełna treść konkursu dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:02.07.2018 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.07.2018 00:01