WRM-RSiIM.271.3.2018

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Nazwa Oferenta

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

1. Grupa CDE Sp. z o.o.

43-190 Mikołów ul. Krakowska 11

12 450,00

2. Energoekspert Sp. z o.o.

40-145 Katowice ul. Karłowicza 11a

35 670,00

3. ASSIDUUS ENERGIA Sp. z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 14

12 300,00

4. Konsorcjum:

a) Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

b) Instytut Dobrych Ekorozwiązań "Alternatywa" Sp. z o.o.

85-059 Bydgoszcz ul. Unii Lubelskiej 4c

35-005 Rzeszów ul. Kilińskiego 2

18 450,00

5.Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

40-048 Katowice ul. Rymera 3/4

49 200,00

6. Energorozwój S.A.

00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 71/302

46 125,00

 

 

4. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  • Energorozwój S.A. 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 71/302,

  • ASSIDUUS ENERGIA Sp. z o. o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 14

 

NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY

Wybrano ofertę: Grupa CDE Sp. z o.o. 43-190 Mikołów ul. Krakowska 11


 

Będzin 02.07.2018 r.

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:09.07.2018 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.07.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.07.2018 00:02