Będzin, dnia 16.07.2018r.

WRM-RI.7013.32.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w celu promocji projektów
realizowanych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” tj.:

1) ”Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Będzinie”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 1.300.000,00 zł,
2) „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin: BRZOZOWICA”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 632.753,00 zł,
3) „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”, kwota udzielonej pomocy finansowej:
253.199,00 zł,
poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tablice powinny posiadać wymiary nie mniejsze niż 90cm x120cm i powinny być wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Tablice należy wykonać wraz z konstrukcją wolno stojącą umieszczoną w gruncie i trwale zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiału o minimalnej żywotności 5 lat, odpornego na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjne.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.07.2018 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:16.07.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:31.07.2018 00:01