ZAWIADIMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADIMIENIE

o wszczęci postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administrocyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami), Zlewni Dyrektor Zarządu w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Artura Kurdziela reprezentującego Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej - Jerzy Sowa, działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą przy ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, wszczęte zostalo postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn,: "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S - ul. odkrywkowa w Będzinie".

Pełna treść Zawiadomienia dostępna w załaczniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADIMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.07.2018
Data publikacji:20.07.2018 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż