INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”

Będzin, 20 lipca 2018 r.

WPFZ.271.50.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Firma Handlowa Speed

PIOTR CZUB

ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn-Koźle

12.07.2018 r.

30.650,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Firma Handlowa Speed PIOTR CZUB – ul. Matejki 8 II, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym złożonym przez Firmę Handlową Speed PIOTR CZUB – ul. Matejki 8 II, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, w numerze postępowania o zapytanie ofertowe: z WPFZ.271.49.2018 na WPFZ.271.50.2018.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:20.07.2018
Data publikacji:20.07.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż