OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji z dnia 20.07.2018 r. Nr WOŚ.6220.1.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej do prowadzenia napraw silników spalinowych, agregatów prądotwórczych oraz przygotowania zaplecza socjalno – biurowego i magazynowego w Będzinie przy ul. Sieleckiej

Będzin, dnia 23.07.2018 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ.6220.1.9.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity D.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej na wniosek „ENERIA” Sp. z o. o. ul. Modlińska 11, 05-092 Izabelin – Dziekanówek decyzji z dnia 20.07.2018 r. Nr WOŚ.6220.1.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej do prowadzenia napraw silników spalinowych, agregatów prądotwórczych oraz przygotowania zaplecza socjalno – biurowego i magazynowego w Będzinie przy ul. Sieleckiej.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Dytrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 125 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data podania informacji do publicznej wiadomości: 23.07.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji z dnia 20.07.2018 r. Nr WOŚ.6220.1.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej do prowadzenia napraw silników spalinowych, agregatów prądotwórczych oraz przygotowania zaplecza socjalno – biurowego i magazynowego w Będzinie przy ul. Sieleckiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Kamil Curyło
Data na dokumencie:23.07.2018
Data publikacji:23.07.2018 12:23