Będzin, dnia 1.08.2018 r.

WO.271.1.45.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie” w ramach projektu „ZIELONA PRACOWNIA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej wraz z zapleczem na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie, w ramach projektu „ZIELONA PRACOWNIA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Wykonawca, przyjmując do wykonania w/w roboty, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).


Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie” w ramach projektu „ZIELONA PRACOWNIA”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:01.08.2018 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:01.08.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:09.08.2018 00:00