WPFZ.271.51.2018

Będzin, dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Część

Cena brutto

1

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin

I

31.700,00 zł

II

21.500,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

 

…..........................................

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:03.08.2018 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:03.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.08.2018 00:02