Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.11.2006 r.

w sprawie:

 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc Społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/502/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/503/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/504/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/505/2006
 • zmiany w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/506/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/507/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/508/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/509/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/510/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/511/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/512/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/513/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej 37 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/514/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Berka Joselewicza oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/515/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Asnyka, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/516/2006
 • Umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należnosci czynszowych za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/517/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/518/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej władność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Dąbrowskiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/520a/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
  Zarządzenie Nr 0151/520/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  Zarządzenie Nr 0151/521/2006

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.11.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.11.2006 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.11.2006 09:41