Będzin, dnia 08.08.2018 r.

WO.271.1.45.2018                                                                

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

    42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

    REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

Dotyczy postępowania na robotę budowlaną pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie” w ramach projektu „ZIELONA PRACOWNIA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

 

Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

                                                                                              Z upoważnienia Prezydenta Miasta

                                                                                                   WICEPREZYDENT MIASTA

                                                                                                           Rafał Adamczyk

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na robotę budowlaną pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.08.2018 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:08.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:17.08.2018 00:03