WRM-RI.7013.34.2018                                                                                  Będzin, dnia 14.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA   

O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina                                 

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.08.2018 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:14.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.09.2018 00:00