Będzin, dnia 13 sierpnia 2018 roku

 

WPSiDG.8030.19.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1492) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020" w 2018 roku wpłynęła jedna oferta -

PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o. o.

ul. Gwarków 1

43-600 Jaworzno,

która spełniła wymagane kryteria i warunki ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.494.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę.

 

Realizatorem zadania „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020" w 2018 roku będzie PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o. o. ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno, który na realizację zadania otrzyma kwotę w wysokości 29 983,71 złotych.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:17.08.2018 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:13.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.08.2018 00:02