Będzin, dnia 24.08.2018r.

WRM-RI.7013.34.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.08.2018 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:24.08.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:31.08.2018 00:01