Będzin, dnia 4 września 2018 roku

 

WO.271.1.48.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 92 10, faks 32 367 91 22

 

  1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie” w ramach projektu „ZIELONA PRACOWNIA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

  1. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1

RBDOM Spółka z o.o.,
ul. Przełajska 58, 41-250 Będzin

42.020,00 zł

2

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin

34.500,00 zł

 

  1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO
    ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin

 

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Daria Paterek

 

 

           

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:04.09.2018 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:04.09.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.09.2018 00:01