WRM-RSiIM.271.13.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Będzina.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 51 B

36 400,00


 

NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY

Wybrano ofertę: Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda 42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 51 B 

Będzin 05.09.2017 r. ZATWIERDZAM

Z upoważnienia prezydenta miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Rafał Adamczyk

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.09.2018 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.09.2018 00:01