Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie:

 • wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Będzinie w przypadku jego nieobecności
  Zarządzenie Nr 0050.375.2018pdf
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.337.2018 z dnia 06.08.2018r. w sprawie ogłoszenia i organizacji I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów
  Zarządzenie Nr 0050.376.2018pdf
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.338.2018 z dnia 06.08.2018r. w sprawie ogłoszenia i organizacji I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów
  Zarządzenie Nr 0050.377.2018pdf
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.336.2018 z dnia 06.08.2018r. w sprawie ogłoszenia i organizacji I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego.
  Zarządzenie Nr 0050.378.2018pdf
 • zarządzenie konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadać z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0050.379.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z ogranizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0050.380.2018pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:14.09.2018 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.09.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:17.09.2018 09:57